Tabeo – Peći za siterovanje cirkona

CENA NA UPIT

PREUZMITE KATALOG

TABEO – optimalan rezultat cene i performansi

Varijante modela serije TABEO su idealne za upotrebu ili za dopunu manjih CAD/CAM sistema ili za proširenje postojećih peći za sinterovanje.

Njihovi odgovarajući kapaciteti variraju od jedne posude za sinterovanje Ø= 100mm do tri sinterovane posude Ø= 120mm. Vaš program sinterovanja se lako može uneti i pohraniti u programski kontroler koji je prilagođen za TABEO seriju. Unapred postavljeni servisni programi podržavaju vas prilikom jednostavnog održavanja i čišćenja sistema grejanja.

TABEO Vam nudi mogućnost da odlučite da li ćete koristiti sisteme grejanja sa grejnim elementima od MoSi2 ili SiC. Oba sistema su dizajnirana za konvencionalno dugotrajno sinterovanje. Grejači od molibden disilicida (MoSi2) nude maksimalnu temperaturu peći od 1650°C. Uz unapred definisane servisne programe, kontaminacije na grejaćim elementima mogu se regenerisati.

Zbog svojih fizičkih svojstava, grejaći elementi od silicijum karbida (SiC) nude maksimalnu temperaturu peći od 1550°C. SiC grejaći elementi ne moraju se regenerisati servisnim programom.

Opis

Tehničke informacije TABEO-1/M/ZIRKON-100 TABEO-2/M/ZIRKON-120 TABEO-1/S/ZIRKON-100 TABEO-2/S/ZIRKON-120
Snaga max. 1500 W 1800 W 1700 W 2000 W
Opseg napona / frekvencija 220-240 V / 50-60 Hz 200-240 V / 50-60 Hz 200-240 V / 50-60 Hz 200-240 V / 50-60 Hz
Težina 55 kg 80 kg 60 kg 85 kg
Dimenzije Š/D/V 400/400/600 mm 480/460/680 mm 400/400/600 mm 480/460/680 mm
Sposobnost procesa
Max. temperatura
Grijaći elementi
Broj grijaćih elemenata 4 4 4 4
Visina grejne komore 42 mm 92 mm 42 mm 92 mm
Max. kapacitet grejne komore
100/30 mm

120/30 mm

100/30 mm

120/30 mm