Prime Dent – Tečni kompozit 2gr

1,170.00RSD

Boje: A1, A2, A3, B1, B2

Indikacije: III, IV I V klasa, kao i reparature direktnih restauracija, privremenih kruna i mostova, osrecenih margina kada su u gleđi
Ključ boja po Viti
Prosvetljavanje 30sek u debljini od 2mm