Prime Blend Ultra

1,404.00RSD

Svetlosnopolimerizujući, radioopakan, dentin adherentni liner;
– baza koja sadrzi kalcijum hidroksid i hidroksiapatit u uretan dimetakrilatu (UDMA).
Koristi se kao podloga ispod kompozita, amalgama, zlata…
Pogodan za duboke kavitete i male perforacije hiperemične pulpe bez krvarenja.
Lako se unosi u kavitet kolenjakom, što umanjuje potrebu unošenja drugih instrumenata i kontaminaciju
Vreme prosvetljavanja 20sek, nanosi se u slojevima od 0,5mm do 2mm, i sloj po sloj prosvetljava.